Księgowość Jelenia Góra

 

PROSPER - gwarancją pełnego profesjonalizmu świadczonych usług księgowych


Oferta i zakres naszej działalność wykształtował się dzięki wieloletniej współpracy z Klientami. Doświadczenie i podążanie za zmieniającymi się potrzebami na rynku, sprawia, że PROSPER zawsze zaproponuje pakiet usług idealnie dopasowany do Twojej firmy.

Biuro rachunkowe Jelenia Góra, Kamienna Góra zapewnia kompleksowe usługi w następującym zakresie:
 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – prowadzone na bieżąco, kompletnie i poprawnie zaksięgowane w danym miesiącu dowody księgowe ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • kompleksowe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów – bieżącą ewidencją księgową potrzebną do ujmowania operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany) - jest podstawą do obliczenia wartości podatku, wynikającego z uzyskanych przez podatnika przychodów.
 • wysyłka elektroniczna deklaracji do Urzędu Skarbowego - jak wynika z ustawy o podatku VAT wszystkie deklaracje, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością,
 • sporządzanie planów kont i polityki rachunkowości - jednostka podlegająca przepisom ustawy o rachunkowości powinna w momencie otwarcia ksiąg rachunkowych posiadać opracowane i zatwierdzone przez kierownika jednostki własne zasady (politykę) rachunkowości.
 • obsługa fundacji i stowarzyszeń,
 • sporządzanie bilansów, sprawozdań, rachunków zysków i strat – dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek Firmy na podatek VAT i podatek dochodowy,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych – terminowe wyliczanie i wykazywanie wysokości podatków na określonych deklaracjach dla przedsiębiorstw,
 • inne usługi księgowe.

Powierzenie profesjonalistom kwestii związanych z sprawami księgowości, płac i kadr, zmniejszają Państwo ryzyko wielu nieścisłości. W ramach pełnej współpracy dla nowych klientów, gwarantujemy rabat i obniżenie kosztów działalności firmy i terminową realizację usług.

Chcesz wiedzieć więcej? Jesteś zainteresowany ofertą?
Zostaw dane, a my skontaktujemy się z Tobą !