Księgowość Jelenia Góra


Księgowość Jelenia Góra

Poszukujesz profesjonalnych usług księgowych w Jeleniej Górze? Biuro Rachunkowe PROSPER to idealne rozwiązanie dla Ciebie! Księgowość to kluczowy element prowadzenia biznesu, który wymaga precyzji, wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto powierzyć swoje finanse w ręce profesjonalistów, którzy nie tylko zadbają o Twoje obowiązki podatkowe, ale również pomogą zoptymalizować Twoje procesy księgowe. W PROSPER rozumiemy, jak ważne są terminy oraz dokładność. Nasz zespół wykwalifikowanych księgowych posiada dogłębną wiedzę na temat przepisów podatkowych i regularnie aktualizuje swoje umiejętności, aby sprostać dynamicznym zmianom w branży. Dzięki temu możemy zapewnić, że Twoje księgi będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasza oferta usług obejmuje między innymi:
1. Prowadzenie pełnej księgowości firmy:
Rejestracja operacji finansowych, przygotowywanie dokumentów źródłowych (faktury, umowy, paragony), klasyfikacja i księgowanie operacji, sporządzanie zestawień księgowych, w tym dziennika, księgi głównej, ewidencji VAT, analiza i kontrola kont księgowych, sporządzanie bilansu i rachunku wyników
2. Obsługę kadrowo-płacową:
Rejestrowanie danych personalnych pracowników, sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, obliczanie wynagrodzeń i składek ZUS, tworzenie list płac i deklaracji podatkowych, rozliczanie czasu pracy, urlopów, nadgodzin, wypełnianie i składanie deklaracji ZUS, PIT
3. Sprawozdawczość:
Sporządzanie deklaracji podatkowych, takich jak VAT, CIT, PIT; przygotowywanie sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, składanie dokumentów w instytucjach podatkowych i rejestrowych, monitorowanie terminów składania sprawozdań i deklaracji, wypełnianie raportów statystycznych, rachunku przepływów pieniężnych

Wybierając naszą księgowość w Jeleniej Górze będziesz mógł skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że rozliczają Cię najlepsi specjaliści. Jeżeli szukasz kompleksowej i profesjonalnej księgowości w Jeleniej Górze, skontaktuj się z nami już dziś! Biuro Rachunkowe PROSPER pomoże Ci osiągnąć sukces.
 

PROSPER - gwarancją pełnego profesjonalizmu świadczonych usług księgowych


Oferta i zakres naszej działalność wykształtował się dzięki wieloletniej współpracy z Klientami. Doświadczenie i podążanie za zmieniającymi się potrzebami na rynku, sprawia, że PROSPER zawsze zaproponuje pakiet usług idealnie dopasowany do Twojej firmy.

Biuro rachunkowe Jelenia Góra, Kamienna Góra zapewnia kompleksowe usługi w następującym zakresie:
 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – prowadzone na bieżąco, kompletnie i poprawnie zaksięgowane w danym miesiącu dowody księgowe ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • kompleksowe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów – bieżącą ewidencją księgową potrzebną do ujmowania operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany) - jest podstawą do obliczenia wartości podatku, wynikającego z uzyskanych przez podatnika przychodów.
 • wysyłka elektroniczna deklaracji do Urzędu Skarbowego - jak wynika z ustawy o podatku VAT wszystkie deklaracje, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością,
 • sporządzanie planów kont i polityki rachunkowości - jednostka podlegająca przepisom ustawy o rachunkowości powinna w momencie otwarcia ksiąg rachunkowych posiadać opracowane i zatwierdzone przez kierownika jednostki własne zasady (politykę) rachunkowości.
 • obsługa fundacji i stowarzyszeń,
 • sporządzanie bilansów, sprawozdań, rachunków zysków i strat – dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek Firmy na podatek VAT i podatek dochodowy,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych – terminowe wyliczanie i wykazywanie wysokości podatków na określonych deklaracjach dla przedsiębiorstw,
 • inne usługi księgowe.

Powierzenie profesjonalistom kwestii związanych z sprawami księgowości, płac i kadr, zmniejszają Państwo ryzyko wielu nieścisłości. W ramach pełnej współpracy dla nowych klientów, gwarantujemy rabat i obniżenie kosztów działalności firmy i terminową realizację usług.

Chcesz wiedzieć więcej? Jesteś zainteresowany ofertą?
Zostaw dane, a my skontaktujemy się z Tobą !