Sprawozdawczość

 

Sprawozdawczość

  • sporządzanie rocznych rozliczeń: bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami wymaganymi przez przepisy prawa,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych dla Stowarzyszeń i Fundacji,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń CIT8,
  • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych,
  • sporządzanie zastawienia zmian w kapitale własnym,
  • analiza sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • sprawozdania do PFRON,
  • sporządzanie e-sprawozdań w postaci plików JPK.

Chcesz wiedzieć więcej? Jesteś zainteresowany ofertą?
Zostaw dane, a my skontaktujemy się z Tobą !