Czy biura rachunkowe to tylko księgowość?

Jak założyć firmę? Kamienna Góra, Jelenia Góra
25/09/2020
Tarcza antykryzysowa
03/02/2021

Biuro rachunkowe Jelenia Góra jest podmiotem gospodarczym, świadczącym na podstawie umowy usługi na rzecz instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Na rzecz zleceniodawcy oraz w jego imieniu świadczy usługi, które w zależności od doświadczenia i zakresu działalności są bardziej lub mniej rozbudowane.

Prowadzenie księgowości Jelenia Góra, Kamienna Góra

Księgowość Jelenia Góra to inaczej systematyczne i chronologiczne prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych. Celem jej prowadzenia jest rejestracja finansów przy zachowaniu przepisów obowiązujących w kraju. Efekt tych działań, to przede wszystkim przejrzysty i jasny obraz finansów, jak i działalności organizacji. Ogólnie pojęta rachunkowość zawiera w sobie także działania takie jak inwentaryzacje, politykę rachunkowości czy przechowywanie i gromadzenie dowodów księgowych.

Od przejrzystego, konsekwentnego i zorganizowanego prowadzenia ksiąg finansowych zależy także ostateczny wynik finansowy działalności. Opracowanie adekwatnych działań, czyli np. planowania kont czy kwalifikowania wydatków programowych i administracyjnych także należy do definicji księgowości.

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze obejmuje przede wszystkim porady prawne i finansowe oraz sporządzanie biznesplanu, ale także prowadzenie ksiąg handlowych, wsparcie przy zagadnieniach podatkowych czy opracowanie zasad zarządzania i organizacji firmy. Analizy finansowe wykonywane w zakresie doradztwa gospodarczego stanowią podstawę do podejmowania adekwatnych decyzji biznesowych. Usługi doradcze są z reguły bardzo do siebie podobne, chociaż zdarzają się przypadki wykorzystywania niekonwencjonalnych, nowo opracowanych metod prowadzenia lub dofinansowania inwestycji.

Doradztwo w zakresie prawa i podatków

Doradztwo podatkowe to przede wszystkim udzielanie porad z zakresu praw i obowiązków windykacyjnych na podstawie istniejącego prawa podatkowego. Polega ono na profesjonalnej pomocy zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i samodzielnym podatnikom, aby mogli oni uniknąć kar spowodowanych nieznajomością prawa podatkowego czy też nadmiernych wydatków, do których prowadzi ponoszenie niewymaganych obciążeń. Nie wszystkie biura rachunkowe zajmują się doradztwem podatkowym ze względu na to, że zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu wymaga wpisania osoby na listę doradców prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Aby uzyskać taki wpis, należy ukończyć studia wyższe, odbyć praktykę zawodową oraz zdać egzamin państwowy.

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa polega na prowadzeniu wszelkich czynności związanych ze sprawami pracowniczymi oraz płacami w firmie. Do zakresu czynności należy między innymi rozliczenie, przygotowanie oraz archiwizowanie umów zarówno cywilnoprawnych, jak i umów o pracę, opracowanie listy płac i urlopów, obsługa rozliczeń ZUS oraz prowadzenie akt personalnych. Jest ona niesamowicie ważna nie tylko dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim pracowników oczekujących od firmy terminowego wypłacania wynagrodzeń czy świadczeń oraz przejrzystości w relacjach.

Podsumowanie

Biuro rachunkowe Kamienna Góra obecne dzisiaj na rynku to znacznie więcej niż tylko księgowość. Większość z nich oferuje pełen wachlarz usług potrzebnych do sprawnego i bezproblemowego prowadzenia każdej działalności. Jeśli zależy Ci na kompleksowej, profesjonalnej obsłudze, skorzystanie z usług biura rachunkowego Kamienna Góra będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.